Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie

Oferta Edukacyjna » Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie

  • Nam elementum
    Nam elementum

Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Technik transportu drogowego numer cyfrowy zawodu 311927 – to kierunek oferowany w  ramach szkoły dwuletniej. Wyspecjalizowana, profesjonalna kadra i świetne warunki lokalowe są podstawą w budowaniu efektywnego sposobu nauczania. Absolwenci Policealnej Szkoły Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie operatywnie wykorzystują zdobyte u nas wykształcenie i kwalifikacje jako zawodowi kierowcy.