Egzaminy zawodowe

  • Etiam quis velit
    Etiam quis velit

technik transportu drogowego - Egzamin z kwalifikacji A.70

pisemny - 20 czerwca 2017 (wtorek) godz. 12:00

praktyczny - 26 czerwca 2017 (wtorek) godz. 13:00