Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

Oferta Edukacyjna » Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa

  • Nam elementum
    Nam elementum

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa Polski Związek Motorowy w Lublinie posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.w nowej placówce Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej PZM w Lublinie, planuje rozpocząć swoją działalność od 1 września 2017 roku i będzie kształcić w następujących zawodach:

  • Kierowca mechanik (numer cyfrowy zawodu 832201)
  • Lakiernik  (numer cyfrowy zawodu 713201)
  • Blacharz samochodowy (numer cyfrowy zawodu 721306)
  • Mechanik Pojazdów samochodowych (723103)
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych (numer cyfrowy zawodu 741203)
  • Fryzjer (numer cyfrowy zawodu 514101)
  • Kucharz (numer cyfrowy zawodu 512001)