Oferta Edukacyjna

  • Nam elementum
    Nam elementum

Szkoły przy Polskim Związku Motorowym oferują naukę absolwentom gimnazjów w trzyletniej Zasadniczej Szkole Wielozawodowej, absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w dwuletniej Policealnej Szkole Transportu Samochodowego i Logistyki lub w  Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Polski Związek Motorowy.